Jagiellonian University Repository

Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., I KZP 18/11

pcg.skipToMenu

Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., I KZP 18/11

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa