Jagiellonian University Repository

Informatyzacja procedury karnej : narzędzie poprawy sprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości?

pcg.skipToMenu

Informatyzacja procedury karnej : narzędzie poprawy sprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa