Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Informatyzacja procedury karnej : narzędzie poprawy sprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Informatyzacja procedury karnej : narzędzie poprawy ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa