Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konsensualizm procesowy : kilka uwag dotyczących projektu ustawy zmieniającej Kodeks postępowania karnego

Konsensualizm procesowy : kilka uwag dotyczących ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa