Jagiellonian University Repository

Seminarium naukowe "Referendum w sprawie dalszego członkostwa Zjednoczonego Królestwa w strukturach Unii Europejskiej", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27 czerwca 2016 r.

pcg.skipToMenu

Seminarium naukowe "Referendum w sprawie dalszego członkostwa Zjednoczonego Królestwa w strukturach Unii Europejskiej", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27 czerwca 2016 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska