Jagiellonian University Repository

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w kontekście obowiązywania zakładowego układu zbiorowego

pcg.skipToMenu

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w kontekście obowiązywania zakładowego układu zbiorowego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa