Jagiellonian University Repository

Prawne aspekty funkcjonowania bankowości spółdzielczej w latach 1945-1989 : studium historyczno-prawne

pcg.skipToMenu

Prawne aspekty funkcjonowania bankowości spółdzielczej w latach 1945-1989 : studium historyczno-prawne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa