Jagiellonian University Repository

Środki zabezpieczające w świetle ustawy nowelizującej z dn. 20 II 2015 r. : wybrane zagadnienia

pcg.skipToMenu

Środki zabezpieczające w świetle ustawy nowelizującej z dn. 20 II 2015 r. : wybrane zagadnienia

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa