Jagiellonian University Repository

Przestępstwo insider trading w polskim systemie prawnym : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

pcg.skipToMenu

Przestępstwo insider trading w polskim systemie prawnym : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa