Jagiellonian University Repository

Nowy zakaz dowodowy z art. 178a k.p.k. : krok w kierunku sprawiedliwości naprawczej?

pcg.skipToMenu

Nowy zakaz dowodowy z art. 178a k.p.k. : krok w kierunku sprawiedliwości naprawczej?

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa