Jagiellonian University Repository

Z problematyki zbyt częstych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego : w poszukiwaniu ratio ostatnich zmian w polskim procesie karnym

pcg.skipToMenu

Z problematyki zbyt częstych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego : w poszukiwaniu ratio ostatnich zmian w polskim procesie karnym

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa