Jagiellonian University Repository

Prawne formy stosowania instytucji demokracji bezpośredniej na szczeblu jednostek pomocniczych gmin

pcg.skipToMenu

Prawne formy stosowania instytucji demokracji bezpośredniej na szczeblu jednostek pomocniczych gmin

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa