Jagiellonian University Repository

Słowo wstępne : Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Europejskie prawo spółek i prawo rynku kapitałowego" : Kraków, 21 maja 2016 r.

pcg.skipToMenu

Słowo wstępne : Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Europejskie prawo spółek i prawo rynku kapitałowego" : Kraków, 21 maja 2016 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa