Jagiellonian University Repository

Mediacje w sprawach małżeńskich a możliwość zastosowania modelu mediacji transformatywnej

Mediacje w sprawach małżeńskich a możliwość zastosowania ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa