Jagiellonian University Repository

Między Facebookiem a Instagramem : wirtualny wizerunek czy prawo majątkowe? : analiza dóbr cyfrowych in concreto

Między Facebookiem a Instagramem : wirtualny wizerunek ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa