Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwokup wobec nieruchomości rolnych i gruntów leśnych : praktyka pierwszych miesięcy obowiązywania przepisów

Pierwokup wobec nieruchomości rolnych i gruntów ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa