Jagiellonian University Repository

Problematyka legalności badań na zawartość alkoholu w organizmie wobec uczestników ruchu drogowego : stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

Problematyka legalności badań na zawartość alkoholu ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa