Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Problematyka legalności badań na zawartość alkoholu w organizmie wobec uczestników ruchu drogowego : stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

Problematyka legalności badań na zawartość alkoholu ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa