Jagiellonian University Repository

Świadomość znamienia kwotowego przepołowionego typu czynu zabronionego

pcg.skipToMenu

Świadomość znamienia kwotowego przepołowionego typu czynu zabronionego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa