Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oskarżony obiektem okazania : uwagi dotyczące obowiązku oskarżonego poddania się okazaniu w celach rozpoznawczych

Oskarżony obiektem okazania : uwagi dotyczące obowiązku ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa