Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy możliwy jest stabilny proces karny? : rozważania na kanwie kolejnych zmian kodeksu postępowania karnego w świetle Konstytucji RP

Czy możliwy jest stabilny proces karny? : rozważania ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa