Jagiellonian University Repository

Czy możliwy jest stabilny proces karny? : rozważania na kanwie kolejnych zmian kodeksu postępowania karnego w świetle Konstytucji RP

pcg.skipToMenu

Czy możliwy jest stabilny proces karny? : rozważania na kanwie kolejnych zmian kodeksu postępowania karnego w świetle Konstytucji RP

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa