Jagiellonian University Repository

Podatnik prowadzący prace badawczo-rozwojowe polegające na wytworzeniu wartości niematerialnej i prawnej i jego potencjalna dyskryminacja na gruncie obecnie funkcjonujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

pcg.skipToMenu

Podatnik prowadzący prace badawczo-rozwojowe polegające na wytworzeniu wartości niematerialnej i prawnej i jego potencjalna dyskryminacja na gruncie obecnie funkcjonujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa