Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Powrót podatnika marnotrawnego : czyli obniżenie stawki odsetek za zwłokę oraz ravvedimento operoso (studium prawnoporównawcze)

Powrót podatnika marnotrawnego : czyli obniżenie ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa