Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy rzeczywiście wszyscy jesteśmy suwerenem? : realizacja mechanizmów demokracji bezpośredniej w polskiej rzeczywistości prawnej i społecznej

Czy rzeczywiście wszyscy jesteśmy suwerenem? : ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa