Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej : analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego

Możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa