Jagiellonian University Repository

Ustanowienie trustu w drodze testamentu : próba określenia prawa właściwego oraz dopuszczalności w świetle księgi czwartej kodeksu cywilnego

pcg.skipToMenu

Ustanowienie trustu w drodze testamentu : próba określenia prawa właściwego oraz dopuszczalności w świetle księgi czwartej kodeksu cywilnego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa