Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ustanowienie trustu w drodze testamentu : próba określenia prawa właściwego oraz dopuszczalności w świetle księgi czwartej kodeksu cywilnego

Ustanowienie trustu w drodze testamentu : próba ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa