Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

O dopuszczalności zawarcia umowy ubezpieczenia D&O na rzecz członka zarządu bez zgody organu właścicielskiego w świetle art. 15 \S 1 k.s.h.

O dopuszczalności zawarcia umowy ubezpieczenia D&O ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa