Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Downstream mergers w prawie polskim : zagadnienia prawnohandlowe przejęcia odwrotnego i kierunki zalecanej regulacji

Downstream mergers w prawie polskim : zagadnienia ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa