Jagiellonian University Repository

Downstream mergers w prawie polskim : zagadnienia prawnohandlowe przejęcia odwrotnego i kierunki zalecanej regulacji

pcg.skipToMenu

Downstream mergers w prawie polskim : zagadnienia prawnohandlowe przejęcia odwrotnego i kierunki zalecanej regulacji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa