Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną : między ochroną dobra rodziny a naruszeniem interesów osób trzecich

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa