Jagiellonian University Repository

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną : między ochroną dobra rodziny a naruszeniem interesów osób trzecich

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa