Jagiellonian University Repository

Problematyka wpływu zmiany stosunków na wykonanie zobowiązań w świetle art. 357 (1) k.c.

Problematyka wpływu zmiany stosunków na wykonanie ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa