Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Problematyka wpływu zmiany stosunków na wykonanie zobowiązań w świetle art. 357 (1) k.c.

Problematyka wpływu zmiany stosunków na wykonanie ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa