Jagiellonian University Repository

Giant congenital pelvic AVM causing cardiac failure, diplegia, and neurogenic bladder

pcg.skipToMenu

Giant congenital pelvic AVM causing cardiac failure, diplegia, and neurogenic bladder

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska