Jagiellonian University Repository

Usefulness of ultrasound examinations in the diagnostics of necrotizing enterocolitis

pcg.skipToMenu

Usefulness of ultrasound examinations in the diagnostics of necrotizing enterocolitis

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska