Jagiellonian University Repository

Ocena depresyjności w populacji : psychometryczna ocena polskiej wersji skali CESD-R

pcg.skipToMenu

Ocena depresyjności w populacji : psychometryczna ocena polskiej wersji skali CESD-R

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa