Jagiellonian University Repository

Czynniki socjolingwistyczne a przemiany polszczyzny mówionej w ostatnim półwieczu

pcg.skipToMenu

Czynniki socjolingwistyczne a przemiany polszczyzny mówionej w ostatnim półwieczu

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.contributor.editor Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.date.accessioned 2016-11-07T11:42:47Z
dc.date.available 2016-11-07T11:42:47Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-237-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32075
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czynniki socjolingwistyczne a przemiany polszczyzny mówionej w ostatnim półwieczu pl
dc.title.alternative Globalization and linguistic and cultural changes within the last twenty-five years pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 85-92 pl
dc.subject.pl globalizacja pl
dc.subject.pl zmiany językowe pl
dc.subject.pl zmiany kulturowe pl
dc.subject.en globalization pl
dc.subject.en linguistic changes pl
dc.subject.en cultural changes pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów"; t. 15 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 0,51 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym : prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym; 2011-06-10; 2011-06-10; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 96 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa