Jagiellonian University Repository

Personalizacja w kształceniu polonistycznym : potrzeby, dylematy, dobre praktyki

pcg.skipToMenu

Personalizacja w kształceniu polonistycznym : potrzeby, dylematy, dobre praktyki

Show full item record

dc.contributor.author Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.date.accessioned 2021-12-28T11:31:08Z
dc.date.available 2021-12-28T11:31:08Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 2082-0909 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286099
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Personalizacja w kształceniu polonistycznym : potrzeby, dylematy, dobre praktyki pl
dc.title.alternative Personalization in Polish language education : needs, dilemmas, good practices pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-41 pl
dc.identifier.weblink https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8835/8219 pl
dc.abstract.en The article presents problems related to the individual educational needs of secondary school students in the field of Polish language education, as well as teachers’ dilemmas regarding the reconciliation of the implementation of curriculum requirements with the support that students expect from them. The author presents selected methods of personalizing the educational process developed by Polish language teachers participating in the project "Professional Polish teacher. Practice and personalization" at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University. pl
dc.subject.pl personalizacja pl
dc.subject.pl kształcenie polonistyczne pl
dc.subject.pl potrzeby dydaktyki pl
dc.subject.pl nauczanie literatury i języka polskiego pl
dc.subject.en personalization pl
dc.subject.en education Polish literature and language pl
dc.subject.en didactic needs pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 330 pl
dc.description.number 12 (330) pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20820909.12.3 pl
dc.identifier.eissn 2450-5013 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia pl
dc.title.volume Wobec współczesności. Język polski w reformowanej szkole ponadpodstawowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-12-28 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa