Jagiellonian University Repository

Zarządzanie nie tylko ludzkie? : formy i formuły odpowiedzi na antropocen

pcg.skipToMenu

Zarządzanie nie tylko ludzkie? : formy i formuły odpowiedzi na antropocen

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa