Jagiellonian University Repository

Umowa kredytu hipotecznego zawarta w celu sfinansowania umowy sprzedaży nieruchomości w warunkach akwizycji w świetle dyrektywy 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumenta w umowach zawartych poza miejscem prowadzenia handlu : problem umów wiązanych

pcg.skipToMenu

Umowa kredytu hipotecznego zawarta w celu sfinansowania umowy sprzedaży nieruchomości w warunkach akwizycji w świetle dyrektywy 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumenta w umowach zawartych poza miejscem prowadzenia handlu : problem umów wiązanych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych