Jagiellonian University Repository

Mieczysława Gębarowicza badania nad ukraińskim ikonostasem

pcg.skipToMenu

Mieczysława Gębarowicza badania nad ukraińskim ikonostasem

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa