Jagiellonian University Repository

La causa della peste a Firenze secondo Serafino Razzi : note sul manoscritto "Vita e morte di Fra Girolamo Savonarola"

pcg.skipToMenu

La causa della peste a Firenze secondo Serafino Razzi : note sul manoscritto "Vita e morte di Fra Girolamo Savonarola"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa