Orbis Idearum

Permanent URI for this community

Orbis Idearum to czasopismo poświęcone historii idei. Jest redagowane i wydawane przez Ośrodek Badań nad Historią Idei oraz Instytut Socjologii UJ. Ukazuje się od 2013 roku.

Cechą charakterystyczną czasopisma jest zwrócenie uwagi na społeczne konteksty, w których idee rozwijają się, rozprzestrzeniają i zanikają. Orbis Idearum ma zasięg międzynarodowy i interdyscyplinarny, czego dowodem jest Rada Redakcyjna i Komitet Naukowy.

Czasopismo jest otwarte i bezpłatne dla autorów i czytelników. Pełne numery i poszczególne artykuły są publikowane online na stronie internetowej Orbis Idearum.

Strona internetowa czasopisma Orbis Idearum