Jagiellonian University Repository

Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim : wnioski de lege lata i de lege ferenda

pcg.skipToMenu

Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim : wnioski de lege lata i de lege ferenda

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa