Studies in Labor Law and Social Policy

Permanent URI for this community

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej to czasopismo poświęcone zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest wydawane w katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukazuje się od 1993 roku.

Artykuły są publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.

Strona internetowa czasopisma Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej