Jagiellonian University Repository

Obowiązki państwa w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych : kilka refleksji na tle wybranych regulacji konstytucyjnych

pcg.skipToMenu

Obowiązki państwa w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych : kilka refleksji na tle wybranych regulacji konstytucyjnych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa