Jagiellonian University Repository

Wzorzec decyzyjny wpisany w art. 30 $\S$ 4 Kodeksu pracy

pcg.skipToMenu

Wzorzec decyzyjny wpisany w art. 30 $\S$ 4 Kodeksu pracy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa