Jagiellonian University Repository

Prawo do kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania

pcg.skipToMenu

Prawo do kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania

Show full item record

dc.contributor.author Piątkowski, Jan pl
dc.date.accessioned 2020-10-01T11:39:52Z
dc.date.available 2020-10-01T11:39:52Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1429-9585 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247049
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prawo do kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania pl
dc.title.alternative The right to the Labour Code or necessity of possession of the Labour Code pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-16 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 14-16 pl
dc.abstract.en The necessity of the functioning of the Labour Code stems from the existence of both universal and separate models of employing employees in Poland. Regulating employment relationships in a different way would undermine the principles of legislative technique. A major role played by the Labour Code in regulating the legal status of all employees makes the legislator regulate the subjective and objective scope of the Code in a thoughtful way, also when it comes to deciding whether it should cover salaried workers. pl
dc.subject.pl Kodeks pracy pl
dc.subject.pl projekt nowego kodeksu pracy pl
dc.subject.pl modele zatrudniania pracowników. pragmatyki pracownicze pl
dc.subject.pl zatrudnienie niepracownicze pl
dc.subject.pl zasady techniki prawodawczej pl
dc.subject.en the Labour Code pl
dc.subject.en a draft of the new Labour Code pl
dc.subject.en models of employing employees pl
dc.subject.en special labour regulations pl
dc.subject.en employment of salaried workers pl
dc.subject.en the principles of legislative technique pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25444654SPP.17.001.7307 pl
dc.identifier.eissn 2544-4654 pl
dc.title.journal Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa