Jagiellonian University Repository

Idea rekonstrukcji Słowiańszczyzny połabskiej w świetle historii pism "Sprawy Łużyckie" i "Wendischer Bote" oraz myśli politycznej Karola Stojanowskiego

pcg.skipToMenu

Idea rekonstrukcji Słowiańszczyzny połabskiej w świetle historii pism "Sprawy Łużyckie" i "Wendischer Bote" oraz myśli politycznej Karola Stojanowskiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa