Jagiellonian University Repository

Synthesis, crystal structure and selected properties of two new peroxidomolybdates

pcg.skipToMenu

Synthesis, crystal structure and selected properties of two new peroxidomolybdates

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa