Jagiellonian University Repository

Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900

pcg.skipToMenu

Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa