Granting file rights

Autor może dokonać wyboru licencji dla pliku w momencie gdy posiada autorskie prawa majątkowe do danej publikacji tj. może bez żadnych ograniczeń udostępniać i rozpowszechniać opublikowany wcześniej utwór.

Często prawa majątkowe są przenoszone na Wydawcę w momencie podpisania umowy wydawniczej lub opublikowania utworu. Zalecamy zatem sprawdzenie zapisów ewentualnej umowy lub bezpośredni kontakt z Wydawcą w celu uzyskania zgody na dalsze rozpowszechnianie publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli wydawca wyrazi zgodę na publikację w repozytorium, jednak nie wskaże licencji, decyzja o licencji należy do Autora.

Aby dowiedzieć się czy wydawca lub czasopismo udziela zgody na samodzielną archiwizację, można sprawdzić bazę informacji o polityce wydawców SHERPA/RoMEO (https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/). Więcej tutaj.

 

Autor może dokonać wyboru licencji dla pliku spośród:

  • licencji Creative Commonslicencje_pol.jpeg

(więcej informacji na stronie https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/)

Proponujemy skorzystać z narzędzia służącego do symulacji wyboru odpowiedniej licencji Creative Commons dostępnego tutaj. Po udzieleniu odpowiedzi na dwa kluczowe pytania, symulator wskaże adekwatną do odpowiedzi licencję

 

  • licencji Open Access BJ - niewyłączna licencja zawierana między autorem a Biblioteką Jagiellońską. W przypadku wybrania tego rodzaju licencji, autor otrzymuje drogą mailową wzór umowy, którą należy podpisać i dostarczyć/odesłać w dwóch egzemplarzach na wskazany w umowie adres Biblioteki

 

Jeżeli Autor nie uzyskał zgody na publikacje pliku w RUJ jednak załącza plik celem weryfikacji opisu bibliograficznego, powinien zaznaczyć opcję dodaję tylko opis bibliograficzny. Wówczas dodany plik zostanie usunięty po zatwierdzeniu opisu.