Policy

Przed zdeponowaniem pliku należy sprawdzić, czy wydawca dopuszcza możliwość publikacji tekstu w Repozytorium UJ. Można to zrobić za pośrednictwem serwisu Sherpa , w którym stosuje się 4 kolory dla oznaczenia różnych strategii wydawców względem pre- i post-printów. Pre-print jest rozumiany jako wersja publikacji przed recenzją (peer-review). Za post-print przyjmuje się wersję publikacji po recenzji.

Kolor zielony       można archiwizować pre-printy, post-printy i ostateczne wersje wydawcy
Kolor niebieski       można archiwizować post-printy i ostateczne wersje wydawcy
Kolor żółty       można archiwizować pre-printy
Kolor biały       archiwizowanie nie jest formalnie dopuszczone przez wydawcę

 

Często zdarza się, ze wydawca ogranicza możliwość udostępnienia w repozytorium tylko wersji wydawniczej, pozwala natomiast deponować wersję preprintu i/lub postprintu.

Niestety, jest to źródło dające wiedzę głównie o wydawcach zagranicznych. Jeżeli polityka nie jest określona, należy zapytać o zgodę wydawcę.

Dodatkową informację odnośnie polityki wydawcy można uzyskać w serwisie DOAJ (Directory of Open Access Journals), w którym można znaleźć spis otwartych, recenzowanych czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin nauki.

Więcej informacji na stronie http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html