Resources and collections

Publikacje w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego umieszczane są w czterech głównych zbiorach, które podzielone są na mniejsze kolekcje:

 

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW UJ (BPP UJ)

BPP UJ jest zbiorem opisów bibliograficznych publikacji pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, podzielonym na trzy kolekcje:

Publikacje naukowe

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje dydaktyczne

Więcej informacji o wyborze kolekcji znajduje się tutaj.

 

CZASOPISMA

Zbiór zawiera pełnotekstowe czasopisma i artykuły z czasopism, które są wydawane na Uniwersytecie Jagiellońskim w otwartym dostępie. Obecnie można skorzystać z tekstów zamieszczonych w czasopismach: Polska Myśl Pedagogiczna i Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

PROJEKTY

Zbiór zawiera publikacje i opracowania wytworzone w trakcie realizowania projektów, grantów i itp. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

ZASOBY REPOZYTORIUM

Zbiór zawiera publikacje pełnotekstowe pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udostępniane są one w RUJ na zasadach Open Access. Zbiór podzielony jest na kolekcje:

Nauki humanistyczne
Nauki medyczne
Nauki przyrodnicze
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Nauki ścisłe
Nauki społeczne
Nauki techniczne
Sztuka