Collections

Przed rozpoczęciem tworzenia opisu bibliograficznego, publikację należy przypisać do odpowiedniej kolekcji, jednej z poniżej wymienionych:

 

Publikacje naukowe - w tej kolekcji umieszczane są wszystkie publikacje uznane za naukowe.

Publikacje popularnonaukowe - w tej kolekcji umieszczane są wszystkie publikacje popularyzujące naukę wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie.

Publikacje dydaktyczne - w tej kolekcji umieszczane są wszystkie publikacje, których celem powstania był proces dydaktyczny, m.in. podręczniki, materiały niepublikowane, skrypty, instruktażowe materiały filmowe, nagrania dźwiękowe z wykładów.

Do innych dostępnych w RUJ kolekcji publikacje przypisuje administrator.

Kontakt z administratorem odpowiedzialnym za dany wydział znajdziesz tutaj.